Dekoratif-Sanatlar
dekoratif3

Mimari Dekoratif Sanatlar

Mimari Dekoratif Sanatlar ön lisans programı, 2 yıl süreli bir eğitimi kapsar. Bu programda eğitim-öğretim sürdüren öğrenci, 120 AKTS kredilik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 iş günü yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Programdan mezun olduktan sonra DGS ile El sanatları , Eski çini onarımları , Fotoğraf , Geleneksel Türk El Sanatları , Grafik , İç mimarlık Çevre tasarımı , Mimarlık , Seramik , Tezhip bölümlerine geçiş yapılabilir.

Mesleğin gerektirdiği özellikler, tasarım ve çizim yeteneğine sahip, şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen, görme keskinliğine sahip, göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, estetik görüşü olan, dikkatli ve sabırlı, esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna dayanıklı, seyahat engeli olmayan kimselerdir.

Mimari Dekoratif Sanatlar teknikeri, binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı mezunları, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdarelerinde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitiminin yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, Bilgisayarlı Tasarım gibi konuları da aldıklarından gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.

Programımız, tüm öğretim elemanları ve paydaşlarıyla birlikte, eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde mükemmelliğe erişebilmek amacıyla benimsediği hedeflere ulaşabilmek için çaba göstermektedir.